Tellimistingimused

E-poe Tellimis-  ja jalgrattarendi tingimused 

Hinnad

Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

Müüja ei vastuta:

  • Ostja poolt rikutud toote halvenemise eest.
  • Toote mittesihipäraselt kasutamisest tingitud vigastuste/puuduste eest.
  • Toodete kasutusjuhendis märgitud hoolduse mittetegemisest tingitud vigastuste/puuduste eest.

Avastades toote mittevastavuse nõuetele, on Ostja kohustatud sellest teatama viivitamatult, hiljemalt 60 päeva jooksul info@citybike.ee või telefonile +372 5111819.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada toode.

Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani e-poes näidatud viisidel (Smartpost, Omniva, DPD, jalgrattakuller Tallinnas jne). Tellimuse tarneaeg on 2-7 tööpäeva. Üldjuhul on kaubad olemas City Bike OÜ poes, aadressiga Vene 33, 10123 Tallinn, avatud iga päev 10-19.00.

Tellimuse tühistamine 14 päeva jooksul
Ostjal on õigus 14 päeva jooksul toode vigastamata kujul ning originaalpakendis meile tagastada. Kui pakend on avamata ning kaup korrektne, tagastame toote eest makstud raha 100%. Tagasi ei maksta tellitud kauba transpordikulu ja tagastuskulu.

Tellimuse tühistamiseks palume saata e-kiri info@citybike.ee tuues välja tellitud kauba nimetuse, arvenumbri, maksmise kuupäeva ning tagastamise põhjuse. Raha kanname tagasi 2 tööpäeva jooksul peale kauba tagastamist, samale kontole, kust see on algselt tulnud.

Kauba tellimine e-poest klausliga: ise järgi
Müüja teatab peale tellimuse tegemist koheselt kauba valmispanekul järgitulemise võimalusest.

Tellides e-poest ja märkides kauba tarneviisiks: ise järgi, palume tulla kaubale järgi 14 tööpäeva jooksul. Kaubale saab järgi tulla kontori avamisaegadel. 
Müüja hoiab kaupa alates arve tasumisest 21 päeva. Hilisemaid pretensioone ei arvestata ega kauba maksumust ei tagastata.

Kuidas tagatakse minu kaardi andmete turvalisus?
City Bike Oü kasutab e-poes partnerina Maksekeskuse lahendusi (www.maksekeskus.ee). Maksekeskus hoiab Sinu kaardiandmeid turvaliselt ning ei jaga neid kunagi kaupmeeste ega kolmandate osapooltega. Kaupmehe poolt ligipääsetav informatsioon piirdub sinu Sinu e-posti, kaardi tüübi (nt. Visa või MasterCard) ning kahe viimase numbriga kaardinumbrist.

Maksekeskus AS on PCI-DSS nõuetele vastav teenusepakkuja, kes pakub makselahendusi, sh vahendab Visa ja MasterCardi makseid, Euroopa Liidus tegutsevatele kaupmeestele ning muudele teenusepakkujatele.

Kaardiandmete salvestamine toimub ainult läbi turvalise SSL ühenduse ning kaupmehel ega kolmandatel osapooltel pole täielikele andmetele ligipääsu.

Konfidentsiaalsus ja kliendi õigused
City Bike OÜ ei levita Ostja isikuandmeid kolmandatele osapooltele v.a transporditeenuse osutamiseks vajalik info. Ostjal on õigus nõuda oma andmete kustutamist citybike.ee andmebaasist.

City Bike OÜ on huvitatud kõikide küsimuste ja arusaamatuste lahendamisest Ostjatega. Probleemide ilmnemisel palume Sul koheselt võtta meiega ühendust telefonil +372 5111819 või info@citybike.ee Reageerime kiiresti (hiljemalt paari tööpäeva jooksul).

Ostjatel on alati õigus pöörduda oma huvide kaitseks Tarbijakaitseametisse.

Rattarendi tingimused

Jalgrattaid ja rattavarustust rendile võttes kannab klient täielikku ja tingimusteta vastutust jalgrataste ja muu varustuse säilimise ja heaperemeheliku kasutuse eest alates üleandmisest kuni tagastamise ja vastuvõtmiseni City Bike OÜ töötaja poolt.

Vara mittetagastamisel kohustub rentija tasuma vara väärtuse teenusepakkuja hinnakirja alusel (vargus, kaotus, liiklus õnnetus jt.).
City Bike OÜ soovitab tungivalt paigutada jalgrattad pikemalt parkides (seal hulgas öisel ajal) lukustatult turvalisse siseruumi.
Klient on kohustatud jalgrataste valveta jätmisel jalgrattad lukustama selliselt, et nende kõrvaldamine parkimiskohast võõra isiku poolt on võimatu või raskendatud.

Kõikidest varustuse ja jalgrataste puudustest tuleb rendileandjat teavitada koheselt rendivarustuse vastuvõtmisel rentija poolt. Rendileandja soovitab alati enne pikema rendiperioodi algust testida rendivarustust ning vajadusel korrigeerida seadistust (käigud, pidurid, muud käepärased seadistused). Rendileandja kontrollib tagastatava varustuse seisukorda ning see peab vastama tehnilisele korrale, milles see väljastati ning olema kompleksne.

Puudused kõrvaldatakse rendilevõtja kulul, rendileandja poolt seatud hinnakirja alusel või neutraalse osapoole (jalgrattaremont/-hooldus) poolt teostatava hinnakirja alusel.

Kliendil ei ole lubatud renditud vara edasi rentida, müüa, pantida ega muul moel üle anda kolmandale osapoolele, kui ei ole kirjalikult rendileandja poolt seda lepingus sätestatud.

City Bike OÜ ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida jalgrataste ja muu varustuse ebaõigest kasutusest (ohtlikud sõiduvõtted, ebasobiv jalgrattamudel, liiga suur/väike rattaraami suurus).

Rentija peab jätma rendilepingut sõlmides tagatise City Bike OÜ hoolde: 100-300 EUR, olenevalt renditava vara väärtusest (sularaha, krediitkaardi broneering, makse pangakontole, koostöölepingu ja krediidivõimekuse korral aktsepteerime ka ettevõtete garantiikirja). 

Ettemaksu tagastus ja tühistamised

Teenuse pakkujal on õigus küsida rendiesemete ja pakutavate teenuste broneerimisel ettemaksu. Ettemaksu suurus on üldjuhul 20% teenuse maksumusest. 

Ettemaksu tasumine tagab broneeritud varustuse ja teenuse ettevalmistuse (hooldus, inimeste planeerimine).

Tellitud teenuse tühistamine:

  • kuni 48h enne rendi/teenuse pakkumise algust tagastame ettemaksu.
  • 20% teenuse maksumusest kui tühistusperiood jääb alla 48h

Teenusepakkujal on õigus kehtestada erinevaid ettemaksu- ja tühistamistingimusi suure nõudlusega perioodideks. Vastavasisuline teavitus peab olema teada antud ka kliendile enne suurema ettemaksu küsimist ja rangemate tühistustingimuste määramist.

Privaatsuspoliitika

City Bike veebipoe isikuandmete vastutav töötleja on City Bike OÜ (registrikood 10948823) asukohaga Vene 33, Tallinn, tel +372 5111819 ja e-kiri mail@citybike.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse


− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− kauba kohaletoimetamise aadress;
− pangakonto number;
− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
− klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja
teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja
teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui
infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.


Õiguslik alus


Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja
tarbijavaidluste lahendamine).
Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: _____ (kohaldub neile,
kes töötlevad isikuandmeid väljaspool kasutustingimusi, nt profileerimine. Töötlemisest tuleb
klienti eelnevalt informeerida ning nõusolekule tuleb võtta eraldi kinnitus).


Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse


Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja
kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse
pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks
kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed
teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik
veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.


Turvalisus ja andmetele ligipääs


Isikuandmeid hoitakse ____ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu
majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille
andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on
liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et
lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et
kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata
juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja
andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud
töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.


Isikuandmetega tutvumine ja parandamine


Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud
ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.


Nõusoleku tagasivõtmine


Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek
tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.


Säilitamine


Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on
vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude
täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.


Kustutamine


Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele
vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.


Ülekandmine


E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.


Otseturustusteated


E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on
andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja
jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma
isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud
profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti
teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).


Vaidluste lahendamine


Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel
(mail@citybike.ee; Tel +372 511819). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).


City Bike OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, City Bike OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

“It all started because we love cycling. From childhood cycling around home. Then making first real bike trip to West-Estonia and islands, with backpack on shoulders...”