Cyclists Welcome

  • Ratturisõbralikud ettevõtted

    Majutusettevõtted, kes pakuvad jalgratturitele lisamugavusi: esmane hooldus, info. suurem hoolsus...
  • Kriteeriumid

    Eesti tingimustele kohandatud rattasõbralikkuse nõuded. Meie lepingulistel partneritel on kohustuslikud ja soovituslikud tingimused. Kõige aluseks siiski hea tahe!
  • CW Võrgustiku info

    Cyclists Welcome to Estonia võrgustik või siis Bed & Bike või ka Cycling Friendly, heal lapsel mitu nime - kõik nad ikka ratturite heaks tehtud.
  • Paketid

    Eurovelo 13 Marsruudil kulgevad self-guided jalgrattapaketid

“It all started because we love cycling. From childhood cycling around home. Then making first real bike trip to West-Estonia and islands, with backpack on shoulders...”